Válcová zkušebna (brzda)

Měření výkonu ZDARMA
Ke každé úpravě řídící jednotky (varianty FULL) získá u nás zákazník přeměření výkonu vozu před úpravou i po úpravě ZDARMA!
Samozřejmostí je i tištěný protokol s porovnáním průběhů výkonu a kroutícího momentu.

Všichni, kdo v minulosti navštívili naše stránky, ví velice dobře, že se zabýváme již léta především zvyšováním výkonu, ale v mnoha případech také údržbou a servisem Vašich miláčků. Již před několika měsíci jsme Vám všem slibovali provoz vlastní válcové zkušebny výkonu, abychom oblíbené úpravy, ještě více zkvalitnili a dali Vám zároveň jistotu, že jste k nám třeba z druhého konce republiky nezavítali zbytečně. Všem, kteří se již nemohli dočkat tedy s radostí oznamujeme:


Válcová zkušebna výkonu 4x4 v provozu v Praze!Základní parametry:

Rozvor 220-325 cm
Pohon kol vozu přední, zadní i 4x4 (FWD/RWD/AWD)
Počet válců 8
Zdroj zátěže 2x elektromagnetický retardér s vířivými proudy
2x příprava na retardér
Max. změřitelný výkon
(dynamická zkouška)
neomezeno
Max. změřitelný výkon
(statická zkouška)
650hp (v budoucnu až 1300hp)
Místo Modletice 109, Praha - východ
Cena měření dle ceníku

Ne zcela přesným názvem „válcová brzda“ nazýváme často vlastně válcovou zkušebnu výkonu, která měří výkon a kroutící moment vozidel přímo na kolech. Je to nutno zdůraznit především proto, že výrazem „válcová brzda“ se také nazývá servisní zařízení pro zkoušení brzd a dalších komponentů podvozků, jak osobních, tak nákladních automobilů. Jiným výrazem „ motorová brzda “ pak nazýváme zkušebnu, která měří výkon motoru, demontovaného z vozidla. Motor je tedy mimo auto a je brzděn systémem, který simuluje veškeré odpory motoru, stejně jako je tomu v silničním provozu. O tuto stanici se ovšem nejedná.

Válcová brzda (zkušebna) měří výkon přímo na vozidle, kdy motor zůstává v autě, poháněná kola jsou umístěna na válcích, brzděných retardéry, se kterých se následně snímají údaje. V tomto případě je naměřený výkon ovlivňován odporem převodovky, rotační hmotou kol, jejich nahuštěním i např. odporem alternátoru a dalších přídavných zařízení motoru a samozřejmě také samotným měřícím zařízením.

Hodnota takto vzniklého ztrátového výkonu se tedy samozřejmě vypočítává u každého typu zařízení poněkud jinak, neboť vychází z technických parametrů té, které zkušebny. Zásadně ji však ovlivňují parametry zkoušeného vozidla ( např. pouhá změna průměru hnacích kol na vozidle, vždy způsobí změnu výkonu). Abychom se přiblížili co nejvíce k absolutní reálné hodnotě výkonu a kroutícího momentu, musí být zkušebna velmi přesně „kalibrována“, a tyto hodnoty musí být v přesně stanovených časových intervalech ověřovány a ev. korigovány. Pokud se kontrola striktně neprovádí, jsou pak válcové zkušebny nejvíce vhodné pouze pro měření výkonu před tuningovou úpravou a následně po ní. Tehdy nás zajímá především nárůst výkonu před chipováním a po něm. Totéž platí samozřejmě i v případě, kdy máme na motoru závadu a domníváme se, že způsobuje nedostatek výkonu. Následným změřením i po odstranění závady si záležitost snadno ověříme.

Je zcela jasné, že pokud provedete (nebo necháte provést) jakékoliv úpravy na motoru, bude Vás v prvé řadě zajímat, zda to vůbec k něčemu bylo. Důležitý je totiž také nárůst výkonu oproti neupravené verzi, nikoliv jen jeho absolutní hodnota, uvedená v katalogu pro danou úpravu.

Mezi takovýmito měřícími stolicemi jsou samozřejmě velké rozdíly v tom, co dovedou. Některé válcové zkušebny dokážou měřit výkon a kroutící moment pouze na vozidlech s jednou hnanou nápravou, některé s přední jiné se zadní. Kvalitnější zkušebny pak dokáží měřit vozidla s jednou hnanou nápravou a to bud přední nebo při otočení vozidla zadní.

Nejkvalitnější a pro širokou obec řidičskou nejvíce potřebné jsou ty, kde lze změřit dieselová i benzinová vozidla s jednou hnanou nápravou stejně, jako vozidla s pohonem všech kol a to i s elektronickým rozdělováním kroutícího momentu (Haldex).

Touto válcovou zkušebnou tedy disponujeme nově i my a můžeme tudíž vyjít vstříc při měření všem zájemcům z řad motoristické veřejnosti, i když je zkušebna určena speciálně pro tuning automobilů a vyznačuje se především námi požadovanými vlastnostmi, jako jsou přesnost, stabilita, opakovatelnost měření se stejnými výsledky a v neposlední řadě vysoká citlivost.

Základní komponentou naší velmi kvalitní zkušebny jsou válce a jejich dynamická vyváženost. Jako jedna z mála instalovaných zkušeben má strojně opracované válce jak zvenku, tak i zevnitř, aby bylo docíleno co nejlepší vyváženosti. Při rychlostech, které jsou na zkušebně dosahovány, je vyváženost válců zcela zásadní. Všechny válce mají speciálně opracovaný povrch, který eliminuje problémy s prokluzem kol automobilu, které často nastávají hlavně při měření vysoce výkonných aut či měření na nižší rychlostní stupně. Další významnou skutečností je, že zkušebna je osazena značkovými TELMA retardéry (to nejlepší co je na trhu). TELMA je velice uznávaná značka, vyznačující se perfektním zpracováním, vysokou kvalitou, spolehlivostí a v neposlední řadě také samozřejmě vysokou cenou. Retardér je ale jedna z nejpodstatnějších součástí celé zkušebny.

Před započetím měření je vozidlo pevně připoutáno k měřicí stolici, do počítače jsou uložena veškerá potřebná data o vozidle. Výkon vozidla je za provozu prostřednictvím kol přenášen na válce. V průběhu měření údaje počítač vyhodnotí. Na závěr měření je pak vytvořen závěrečný protokol, který obsahuje také výsledný graf, jak výkonu, tak kroutícího momentu a to v celém rozsahu otáček. Po celou dobu provozu se o chlazení podstatných komponent výkonově zatíženého motoru starají vysoce výkonné ventilátory. Účinné odsávací ventilátory také zabezpečují odvod spalin, vzniklých při měření tlumícími filtry mimo budovu.

Ze všeho zde popsaného je zřetelně jasné, proč tedy měřit výkon a kroutící moment na dynamické válcové zkušebně. To proto, že zjistíte tímto způsobem skutečné, reálné hodnoty.Tento způsob je naprosto přesný a objektivní. Existují zajisté i další metody, jako měření výkonu přes diagnostickou zásuvku, měření výkonu zařízeními, které počítají přetížení a pod. Tyto metody však, jak jste se již sami mnozí přesvědčili jsou naprosto nepřesné, ovlivňuje je mnoho okolností, které způsobují, že ani totéž vozidlo změřené 2 x, nedosáhne stejného výsledku. Proto měření na válcové zkušebně výkonu je nejlepší způsob, jak mít co největší přehled o vlivu jednotlivých úprav na výkon vozu. Nezanedbatelnou výhodou je také možnost původní stav i jednotlivé úpravy pří zvyšování importovat do jednoho grafu a analyzovat narůst výkonu. Válcová zkušebna výkonu umožňuje rychlé a velmi přesné změření výkonu při konstantní rychlosti, otáčkách nebo tažné síle u osobních a lehčích užitkových automobilů.

Protokoly o měření výkonu samozřejmě archivujeme a tak tedy při dalším měření výkonu můžete porovnat data z měření předchozího.

Design by ReproBoy